گواهی آزمایش

بنا به درخواست مشتریان و کاربران محترم ، نمونه آزمایشات عسل به مرور در این صفحه قرار خواهند گرفت .

شما هم می توانید برای اطمینان بیشتر محصول دریافتی را تست کنید و مورد آنالیز قرار داده و نتیجه آن را برای ما ارسال کنید تا در همین صفحه قرار گیرد .

نمونه آزمایش عسل گون 94

نمونه آزمایش عسل کنار 94