زنبورستان

اکتبر 25, 2015

تصاویر کوچ به جنوب کشور برای برداشت عسل کنار

سفرنامه گل افراز در تابستان و پاییز 94 کوچ بخشی از کندوها به جنوب کشور برای برداشت عسل کنار .